Elektrik Satışı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan ve tedarikcisini seçme serbestisine sahip tüketicilerdir.

Elektrikte serbest piyasaya geçiş 2006 yılında başlamıştır. Serbest tüketici olan abpne bulundukları bölgedeki elektrik dağıtım şirketine bağlı olmaksızın istediği tedarikciden elektrik alabilir.

Serbest tüketiciler için tüketim limiti 2010 yılında 100 bin kWh iken 2011 yılında bu rakam 30 bin kWh 'a, 2012 yılında 25 bin kWh 'a, 2013 yılında ise 5 bin kWh 'a düşürülmüştür. Bu hızlı düşüşe bağlı olarak serbest tüketici limitinin ilerleyen senelerde sıfırlanacağı tahmin edilmektedir.

TR . EN Duyurular . Kariyer . Bilgi Toplumu Hizmetleri . İletişim