Kurumsal

Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. 2007 yılında Naksan Holding iştiraki olarak kurulmuştur.

Adularya Enerji A.Ş. olarak Türkiye’nin artan elektrik tüketimi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Eskişehir ili Mihallıcçık ilçesi sınırları içerisinde olan, linyit kömürü işletmelerinde, hali hazırda 1.100 kişi, proje tamamlandığında ise 1.500 kişiden oluşacak ekibi ile madencilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Madencilik faaliyetlerinde dünyada kullanılan son teknoloji tercih edilerek “Longwall Uzun Ayak Tam Mekanize” yöntemi ile çalışmaktadır. Kömürün yeraltında kazılması ve termik santrale taşınması tamamen makineler ile gerçekleştirilecektir. Yöntem şu anda dünya madencilik çalışmalarında kullanılan en modern ve en gelişmiş yeraltı üretim yöntemidir. Çalışmaların mekanize olarak yapılması işçi başına düşen verimliliği arttıracağı gibi yüksek iş emniyeti ve çalışanların tehlikeli ortamlardan uzaklaştırılması ile de sonuçlanacaktır.

Yapılacak kömür üretimi ile atıl durumda bulunan ülkemiz kömür rezervlerini kullanıma sokulacak ve ülkemiz enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır. Ülkemiz kaynaklarının kullanıma sokulması enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması yönünden de son derece kritik öneme sahiptir. Hazırlık çalışmaları başlatılmış olan yeraltı ocağımızda “tam mekanize uzun ayak üretim yöntemi” uygulanacaktır.

Hedefimiz, mevcut koşullarda, sıfır kaza oranı ile çalışarak, hem ülkemizin yeraltı maden işletmeciliğinde, hem de diğer sektörler açısından örnek alınan bir işyeri olmasıdır. Bu amaçla hazırlık çalışmaları yürütülen kömür ocaklarımız da, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi çalışmalarımız Avrupa standartları esas alınarak yürütülmektedir.

Önem verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konuda; kömür üretiminden kaynaklanabilecek çevresel etkilenmelerdir. Bu etkilerin meydana gelmesinin önlenmesi için her türlü uzman kadroyu bünyesinde bulunduran firmamız, çalışmalarında hiçbir detayı gözden kaçırmamaktadır.

Tanıtım Filmi