Kurumsal

2007: Koyunağılı Maden sahasında kömür üretmek ve  Termik Santrali kurmak üzere yetkilendirilme ve rödövans sözleşmesinin imzalanması

2008: Elektrik üretim lisansının alınması

2008: ÇED raporunun onaylanması 

2010: TEİAŞ bağlantı ve kullanma anlaşmasının imzalanması

 
TR . EN Duyurular . Kariyer . Bilgi Toplumu Hizmetleri . İletişim