Elektrik Satışı

EPDK tarafından 2014 yılı için belirlenen yıllık en az 4.500 kWh (aylık yaklaşık 133 TL) elektrik tüketen her tip abone SERBEST TÜKETİCİ olabilir.

Abone, bağlı bulunduğu dağıtım şirketine müracaat ederek, Serbest Tüketici Belgesi ve Tek Hat Şeması 'nı aldığı anda, istediği Toptan Satış Şirketi ile anlaşma yapabilir.

Belirli bir tüzel kişiliğe bağlı olan farklı şehirlerdeki şubeler ile birden fazla tüketicinin bir araya gelip söz konusu limit aşan tüketiciler de talep birleştirme yoluyla belge alarak bu haklardan yararlanabilmektedir.

TR . EN Duyurular . Kariyer . Bilgi Toplumu Hizmetleri . İletişim